Menu

Spørgeskema

Jeg opsætter og administrerer spørgeskemaerne med størst mulig omhu. Nedenfor har jeg listet de forskellige spørgsmålstyper. Men prøv også nogle af dem live her.

 


Enkeltvalgs spørgsmål

 • 5 svarkategorier
 • Liste (Radioknapper)
 • Liste (Rullemenu)
 • Liste med kommentarer

Blandede spørgsmål

 • Dato/Tid
 • Fil upload
 • Ja/Nej
 • Køn
 • Ligning
 • Multipel numerisk input
 • Numerisk input
 • Rangordning
 • Sprogvalg
 • Visning af tekst

Tekst spørgsmål

 • Kort fri tekst
 • Lang fri tekst
 • Multiple kort tekst
 • Stor fri tekst

Multiple choice-spørgsmål

 • Multiple choice med kommentarer
 • Multiple svar

Batteri

 • Spørgsmålsbatteri
 • Spørgsmålsbatteri (Ja/Nej/Ved ikke)
 • Spørgsmålsbatteri (Mere, Uændret, Mindre)
 • Spørgsmålsbatteri (Svarmulighed 1-10)
 • Spørgsmålsbatteri (Svarmulighed 1-5)
 • Spørgsmålsbatteri (Tal)
 • Spørgsmålsbatteri (Tekst)
 • Spørgsmålsbatteri med to skalaer
 • Batteri i kolonner


Comments are closed.