Menu

Categories Archives: Forside

Stil de rigtige spørgsmål

For at få gode svar, så er det vigtigt at stille de rigtige spørgsmål.

Jeg mener at ét af de væsentligste ting i en undersøgelse, er de spørgsmål du stiller.

Jeg kan hjælpe dig med at formulere spørgsmål, prioritere rækkefølgen eller sparre med dig om de spørgsmål du allerede har stillet.

Continue Reading

Spørgeskema

Jeg opsætter og administrerer spørgeskemaerne med størst mulig omhu. Nedenfor har jeg listet de forskellige spørgsmålstyper. Men prøv også nogle af dem live her.

 


Enkeltvalgs spørgsmål

 • 5 svarkategorier
 • Liste (Radioknapper)
 • Liste (Rullemenu)
 • Liste med kommentarer

Blandede spørgsmål

 • Dato/Tid
 • Fil upload
 • Ja/Nej
 • Køn
 • Ligning
 • Multipel numerisk input
 • Numerisk input
 • Rangordning
 • Sprogvalg
 • Visning af tekst

Tekst spørgsmål

 • Kort fri tekst
 • Lang fri tekst
 • Multiple kort tekst
 • Stor fri tekst

Multiple choice-spørgsmål

 • Multiple choice med kommentarer
 • Multiple svar

Batteri

 • Spørgsmålsbatteri
 • Spørgsmålsbatteri (Ja/Nej/Ved ikke)
 • Spørgsmålsbatteri (Mere, Uændret, Mindre)
 • Spørgsmålsbatteri (Svarmulighed 1-10)
 • Spørgsmålsbatteri (Svarmulighed 1-5)
 • Spørgsmålsbatteri (Tal)
 • Spørgsmålsbatteri (Tekst)
 • Spørgsmålsbatteri med to skalaer
 • Batteri i kolonner


Continue Reading

Analyse

Jeg kan enten levere resultaterne af et spørgeskema som simpelt kommasepareret udtræk. Eller jeg kan analysere det og lave en rapport.

Hvis det bare er udtræk

Så leverer jeg svarene i Excel, SPSS eller andet format du måtte ønske, og så har du selv muligheden for at lege talgøgler.

Hvis jeg skal analysere

Så laver jeg en brugbar og handlingsanvisende analyse af dit spørgeskema, så du får brugt resultaterne til noget. Jeg hjælper dig med at analysere og krydse de forskellige svar.

Jeg laver en rapport, som indeholder svarerne og/eller analysen. Detaljegraden af afrapportering afhænger fuldstændig af jeres behov. I rapporterne kan jeg også komme med anbefalinger på baggrund af svarene.

Continue Reading